Amazeing Promo

Amazeing Promo

March 24th, 2017

a-board-v5-ol-01R1

Terma & Syarat

  1. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia.
  2. Peraduan in berlangsung dari 15 Mac hingga 15 Mei 2017.
  3. Setiap pemenang hanya boleh memenangi satu (1) hadiah sahaja.
  4. Satu (1) pemenang akan diumumkan setiap minggu di Shurah, Tracia dan Irise Facebook.
  5. Pemenang akan dihubungi melalui telefon / emel. Sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi, hadiah akan dibatalkan.
  6. Keputusan pengadil adalah muktamad, sebarang pertanyaan tidak akan dilayan.
  7. Pihak penganjur berhak memaparkan nama dan gambar pemenang untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan perdagangan.
  8. Pihak penganjur berhak untuk meminda atau mengubah mana-mana maklumat, hadiah-hadiah terma dan syarat tanpa sebarang notis.
  9. Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju untuk mematuhi terma & syarat dan melindungi pihak penganjur daripada sebarang tuntutan undang-undang.
  10. Akta perlindungan data peribadi (2010). Dengan memberi data peribadi, anda bersetuju bahawa pihak penganjur akan mengumpul, memproses dan menyimpan data tersebut.